Буферни съдове

Буферни съдове са изработени от черна ламарина. Предназначени са засъхраняване на топла вода или за комбинирана работа с много енергоизточници. Предлагат се със серпентини и нагревател. Изолирани с дебела изолация за минимални загуби на топлина. Буферни съдове са много важен компонент за системи с по-големи мощности.

Подсигуряват нуждите от гореща вода за дълъг период време. Буферният съд предоставя удобни начини на свързване и контрол чрез множеството си технологични отвори / муфи/ и може да бъде разположен навсякъде. В него няма вградени серпентини.  Този специализиран съд се предлага неемайлиран, което го прави неподходящ за гореща вода за санитарни нужди.

Буферни съдове

Активни филтри