Слънчев колектор на самотек

Слънчев колектор на самотек с вграден бойлер затоплящ се с вакуум тръби са най-евтината гама на пазара. Този тип на самотек съоражения за подгряване на вода от слънцето са съвсем просто устороени. Целият принцип на работа на самотек е базиран на основен физичен закон.Водата от бойлера излиза на самотек. В разширителният съд влиза под налягане студената вода. Необходимта денивелация за нормално налягане при консумататора е 4 метра. 

Слънчев колектор на самотек

Активни филтри